Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek

KÉPZŐSZERV ADATAI:

Képzőszerv neve:       „RUTIN 98” Oktató-Szolgáltató Kft.

rövidített neve:           „RUTIN 98” Kft.

Címe:              8000 Székesfehérvár, Horvát István utca 1. fsz. 2.

Telefon száma:           +36 22 504-473

Mail:                           info@rutin98.hu

Honlap:                       www.rutin98.hu

Iskolavezető neve:      Vargáné Horváth Éva Borbála

Telefon száma:                       +36 20 361-9401

Mail:                                       eva@rutin98.hu

Névjegyzék száma:     11509

Cég forma:                 Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbírósági bejegyzés száma:            07-09-009332

Járművezető-képzési kategóriák:       „AM”; „A1”; „A2”; „A”; „B”; „C”; „C+E”

Elméleti képzés helye:            Székesfehérvár, Várkörút 56.

Rutinpálya címe:        Székesfehérvár, Seregélyesi út 116.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés foglalkozások helye: Székesfehérvár, Seregélyesi út 116.

Az Autósiskola ügyfélfogadása:

Ügyfélfogadó címe: Székesfehérvár, Horvát I. u. 7. telefon száma 0622504473

Ügyfélfogadás ideje:  Hétfőtől , Szerda:       900 – 1600 – ig.

                                   Kedd, Csütörtök:       900 – 1500 – ig.

Pénteken: zárva

Elsősegély-nyújtási ismeretek:

Ahhoz, hogy vezetői engedélyét átvegye, Önnek részt kell vennie egy elsősegélynyújtó tanfolyamon, melynek megszervezéséhez iskolánk segítséget nyújt.

Járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltételei:

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni akinek lakóhelye, ennek hiányában  tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon  tartózkodott. Ennek igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét. 

Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

a) vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá aki jogszabályból fakadóan tanfolyammentes vizsgát tehet,

b) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

c) nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud,

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb,

e)a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,

f)a vizsgára való jelentkezésig a vizsgadíjat megfizette.

A fent meghatározott feltételek teljesítése esetében is kizárólag az bocsátható elméleti vizsgára, akinek a közlekedési igazgatási hatóság vagy külön jogszabályban meghatározott külföldi hatóság által kiállított:

a)„C” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van;

c) C+E kombinált kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára, alkategóriájára érvényes vezetői engedélye vagy vizsgaigazolása van, és a külön jogszabályban meghatározott kezdő vezetői minősítés megszűnt.

Az iskolai végzettséget az első vizsga napjáig kell bemutatni a KAV vizsgaközpontban. Aki nem mutatja be az a tanuló következő vizsgára nem jelentkezhet.

Az iskolai végzettség megléte igazolható:

a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

Az e-learning tanfolyomot a regisztrációtól számított 90 napon belül el kell kezdeni, ha nem kezdi el a tandíjat nem áll módunkban visszafizetni. A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül legalább egy vizsgát kell tenni ha nem tesz akkor a teljes tanfolyamot meg kell ismételnie. A tanfolyam kezdetétől tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

két éven belüli alkategóriás vezetői engedéllyel, ha az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel, akkor nem kell, az elméleti tárgyakból tanfolyamra járni és vizsgázni.

Rutin, járműkezelési, biztonsági ellenőrzés tárgyakból vizsgát csak az tehet aki:

  • az összes elméleti vizsgatárgyból megfelelt.
  • a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte, illetve a kategóriára előírt életkort betöltötte.

Forgalmi tárgyakból vizsgát csak az tehet aki:

  • az adott kategória összes többi vizsgáján megfelelt.

Tanfolyamról való hiányzási lehetőségek.

Elméleti foglalkozáson hiányozni nem lehet, a hiányzást pótlni kell. pótfoglalkozás díját a tájékoztatók és szerződések tartalmazzák. A gyakorlati oktatás során az oktatóval előre megbeszélt időpontok lemondására 2 munkanappal korábban van lehetőség. Oktatási óráról való hiányzás esetén az oktató a hallgatóját 2 vezetési órával terheli meg.

Tanórák időtartama: egy elméleti óra 45 perc, minden két óra után 10 perc szünet van.

Egy gyakorlati óra 50 perc. A gyakorlati vezetés 1 alkalommal 2 órából áll melyet egyben lehet levezetni. Ha a forgalmi vezetés 2 óránál tovább tart akkor a második óra után 1 óra szünetet tartunk. egy nap maximum 4 órát lehet vezetni a forgalomban. A gyakorlati vezetés az oktatóval történő megegyezés alapján, 6-22 h-ig lehetséges.

A tanfolyam tantárgyai és minimális óraszámai:

„AM” kategória  Teljesítendő távolság 100 Km. Korhatár 14 év Választható járművek: Suzuki Lets II. valamint Keaway
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,)16 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás4 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás6 óra.
„A1” kategória  Teljesítendő távolság 240 Km. Korhatár 17 év Választható járművek: Suzuki Van Van Honda 125 CB
  
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,)22 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás  6 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás10 óra.
  
„A1” kategória meglévő „B” kategóriával  Teljesítendő távolság 30 Km. Korhatár 16 év Választható járművek: Suzuki Van Van Honda 125 CB
Elméleti tanfolyam:3 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás1 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás1 óra.
  
„A2” kategóriaTeljesítendő távolság 240 Km. Korhatár 18 év Választható járművek: Suzuki GS 500
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,)22 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás 6 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás10 óra.
  
„A2” kategória 2 éven belüli „A1” kategóriával  Teljesítendő távolság 180 Km. Korhatár 18 év Választható járművek: Suzuki GS 500
Vezetési gyakorlat alapoktatás4 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás8 óra.
  
„A2” kategória 2 évnél régebbi „A1” kategóriávalTeljesítendő távolság 120 Km. Korhatár 18 év Választható járművek: Suzuki GS 500
Elméleti tanfolyam:3 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás2 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás6 óra.
  
„A” kategória  Teljesítendő távolság 390 Km. Korhatár 24 év Választható járművek: Honda Hornet 600 Kawasaki ZR7  
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,)28 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás   9 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás20 óra.
  
„A” kategória 2 éven belüli „A1” kategóriával  Teljesítendő távolság 240 Km. Korhatár 24 év Választható járművek: Honda Hornet 600 Kawasaki ZR7  
Vezetési gyakorlat alapoktatás  6 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás10 óra.
  
„A” kategória 2 évnél régebbi „A1” kategóriával  Teljesítendő távolság 150 Km. Korhatár 24 év Választható járművek: Honda Hornet 600 Kawasaki ZR7  
Elméleti tanfolyam3 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás4 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás     6 óra.
  
„A” kategória 2 éven belüli „A2” kategóriával  Teljesítendő távolság 180 Km. Korhatár 24 év Választható járművek: Honda Hornet 600 Kawasaki ZR7  
Vezetési gyakorlat alapoktatás  4 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás  8 óra.
  
  
„A” kategória 2 évnél régebbi „A2” kategóriával  Teljesítendő távolság 240 Km. Korhatár 20 év Választható járművek: Honda Hornet 600 Kawasaki ZR7
Elméleti tanfolyam  3 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás  2 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás  6 óra.
  
„B” kategória  Teljesítendő távolság 580 Km. Korhatár 17 év Választható járművek: Suzuki Wagon R; Opel Corsa; Toyota Corolla; Fiat Puntó; Suzuki Swift
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,)28 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás  9 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás20 óra.
  
„C” kategória  Teljesítendő távolság 348 Km. Korhatár 18 év Választható járművek: DAF 45  
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki, munkavédelem)36 óra.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés    20 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás  9 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás20 óra.
  
„C+E” kategória  Teljesítendő távolság 168 Km. Korhatár 18 év Választható járművek: DAF 45 + Pótkocsi  
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,)12 óra.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés  8 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás  6 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás  8 óra.

Tanuló saját járművével való tanulás lehetőségei:

Motorkerékpárok esetében feleljen meg az adott kategóriának a 24/2005 GKM rendeletben foglaltaknak. valamint a szükséges okmányokkal rendelkezzen ( érvényes forgalmi, kötelező biztosítás). Személygépkocsi és tehergépkocsi esetében feleljen meg az adott kategóriának és a 24/2005 GKM rendeletben foglaltak szerint rendelkezzen oktatójármű igazolással. valamint a szükséges okmányokkal ( érvényes forgalmi, kötelező biztosítás).

Felmentési lehetőségek:

  • A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti.

A mentesített tanulók felkészítésében, külön megállapodás alapján segédkezünk.

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgy hallgatása és vizsgája alól mentesül, aki a következő végzettségek valamelyikével rendelkezik.

  • Bármely egyetemen (főiskolán) szerzett:

Gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki oklevél; Műszaki tanári oklevél

Műszaki oktatói oklevél

  • Katonai főiskolán szerzett:   Harcjármű üzembentartó szakos oklevél.

       Katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél.; Gépjármű technikus tiszti képesítés

Harcjármű üzemeltető üzemmérnök; Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

  • Technikusi oklevél: járműgépész, közlekedési gépész, gépjármű technikai, gépjármű üzemi, mezőgazdasági gépész, építőgépész, gépjárművezető és karbantartó.
  • Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő /311-1/ /301/ ;anyagmozgató gépszerelő /313-4/ /304-4/; építő gépszerelő /313-2/ /304-2/; mezőgazdasági gépszerelő /313-4/ /304-4/; gépjárművezető és karbantartó /2201/ /309/; mezőgazdasági gépész /2112/; erdőművelő fakitermelő gépszerelő /1702/; állattartó telepi gépész /1706-1/; kertészeti gépész /1706-2/; növénytermelő gépész /1706-3/; erdőgazdasági gépész /1706-4/; mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető 3 éves kísérleti /1708/; mezőgazdasági gépjavító és karbantartó 4 éves kísérleti /1709/; a közúti járműkezelői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői vizsgabizonyítvány.
   

Munkavédelem, Tűzvédelem, Szállítás:

Munkavédelmi szakmérnöki, üzemmérnöki, oklevél; Felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél; munkavédelmi technikusi oklevél; Középfokú munkavédelmi oklevél; 1993.01.01.után tett sikeres vizsga Munkavédelem tűzvédelem szállítás tantárgyból.

      Egyéb mentességek:

A tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól kérésére mentesíthető

  • a mozgáskorlátozott; siket; aki a magyar nyelvet nem beszéli. A mentesítést az iskolavezető engedélyezi.

A nem említett szakképesítések elfogadásáról a Közlekedési Hatóság egyedi elbírálás alapján határoz.

Tanulóáthelyezés módja:

Ha a tanuló más képzőszervnél szeretné tanulmányait folytatni, akkor ez irányú szándékát jelzi irodánkban, ahol visszafizetésre kerül a befizetett de le nem vezetett órák díja. A tanulóáthelyezéssel járó adminisztrációs költség 6.000.-Ft. A tanuló a kérelem beadásától számított három munkanapon belül megkapja az áthelyezéshez szükséges képzési igazolást. A képzési igazolás kiadása nem érinti a tanuló és az autósiskola közötti tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségeiket.      

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanuló joga, hogy a szerződésben meghatározott tanfolyamon részt vegyen, és elméleti illetve gyakorlati vizsgát tegyen. Joga, hogy az oktatás során felmerülő problémáival felkeresse az iskolavezetőt, és panasszal éljen. Ha panasza nem kerül orvoslásra, akkor joga, hogy felkeresse a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Hatóság képzésfelügyelőjét, és ott éljen ezzel a lehetőségével. Motoros gyakorlati oktatás és vizsga során a következő ruházatban megjelenni.

– protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki, magas szárú, zárt cipő vagy csizma,

– protektoros kesztyű, bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),

Hiányos ruházat esetén az oktatás és vizsga nem tartható meg, és hiányzásnak minősül.

Szakfelügyeletet ellátó Vizsgaközpont címe: Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei: 

A képzőszerv jogosult a tanuló tanítását felfüggeszteni, ha a tandíjfizetés elmarad.

Jogosult a tandíjat módosítani, ha a tanuló elméleti tanfolyamának kezdetétől számított 3 hónap eltelt, valamint jogosult azonnal módosítani, ha a tanuló jelentkezésének időpontjától számítva az üzemanyag árának változása eléri a 20 %-ot.

Jogosult megtagadni az oktatást, ha a tanuló ittasan, fertőző betegen vagy szennyezett ruhában jelenik meg a foglalkozáson. Jogosult a tandíjat a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltével módosítani. A képzőszerv köteles a tanulót a vizsgákra felkészíteni, ennek érdekében pontos tájékoztatást adni a foglalkozások kezdetéről, időtartamáról és helyéről. Köteles a tanuló kérése esetén pontos elszámolást adni a befizetett tandíj mértékéről és a leoktatott órákról. Köteles a tanulónak, az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat a kéréstől számított három napon belül kiadni.

Tandíj és vizsgadíj:

A képzési költség, valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult. A szerződésben szereplő képzési díjat számla alapján az autósiskola irodájában lehet befizetni, vagy banki átutalással egyenlíthető ki (Bankszámla szám az átutaláshoz: RUTIN 98 Kft. 10402908-29026065-00000000). A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz.      

 Kategória:Elméleti tandíjBizt. ell és üzemeltetésóradíjGyakorlati tandíjÖssz tandíjVizsgadíj
“AM”72.200 Ft.————–10.000 Ft.120.000 Ft.192.200 Ft.24.900 Ft.
“A1”72.200 Ft.————–10.000 Ft.180.000 Ft.252.200 Ft.43.500 Ft.
“A1” meglévő “B”-vel50.000 Ft.————–10.000 Ft.30.000 Ft.80.000 Ft.34.500 Ft.
“A2” 2 éven belüli “A1”-el————————–10.000 Ft.140.000 Ft.140.000 Ft.33.000 Ft.
“A2” 2 évnél régebbi “A1”-el50.000 Ft.————–10.000 Ft.100.000 Ft.150.000 Ft.43.500 Ft.
“A2”72.200 Ft.————–10.000 Ft.180.000 Ft.252.200 Ft.43.500 Ft.
“A”72.200 Ft.————–10.000 Ft.280.000 Ft.352.200 Ft.43.500 Ft.
“A” 2 éven belüli “A1”-el————————–10.000 Ft.180.000 Ft.180.000 Ft.33.000 Ft.
“A” 2 éven belüli “A2”-el————————–10.000 Ft.140.000 Ft.126.000 Ft.33.000 Ft.
“A” 2 évnél régebbi “A1”-el50.000 Ft.————–10.000 Ft.120.000 Ft.170.000 Ft.43.500 Ft.
“A” 2 évnél régebbi “A2”-el50.000 Ft.————–10.000 Ft.100.000 Ft.150.000 Ft.43.500 Ft.
“B”74.400 Ft.————–10.000 Ft.300.000 Ft.374.400 Ft.15.600 Ft.
“C”90.000 Ft.20.000 Ft.360.000 Ft.540.000 Ft.65.200 Ft.
“C+E”60.000 Ft.20.000 Ft.280.000 Ft.280.000 Ft.54.700 Ft.

Más képzőszervtől átvett tanuló esetén gyakorlati oktatás díja  12.000 Ft/óra. Vasárnap és ünnepnapon való vezetés díja: mindenkori óradíj +2.000 Ft/óra. “C”;C+E kategória esetén a díjak megegyeznek a táblázatban szereplő díjakkal.

Pótórák igénylésének módja: Pótóra díja minden kategóriában 11.000 Ft/óra, kivéve “C” és “C+E” kategóriában. Ezekben a kategóriákban megegyezik a mindenkori óradíjjal. A gyakorlati oktatónál kell igényelni, díjait az adott kategóriára vonatkozó tájékoztató tartalmazza. A pótóra nem szerves része a tanfolyamnak, ezért a díja az üzemanyag és alkatrész árváltozás esetén változhat, függetlenül a tandíjtól.

A pótórákat vételük előtt kell befizetni.

Vizsgadíjak részletezve:

Vizsgadíjak:
összes kategória
kivéve “B”
kategória
kivéve “Moped” kategória
Elméleti vizsgadíj vizsgatárgyanként:10.500 Ft.4.600 Ft.10.500
Járműkezelési vizsgadíj:9.000————7.200
Rutin vizsgadíj (“C”;”C+E” kategória:9.700 Ft.————-————–
Forgalmi vizsgadíj24.000 Ft.11.000 Ft.7.200

Vizsgadíjakat a Képzési díj tartalmazza. Elméleti Javító vizsgák díjait a KAV vizsgaközpontban kell fizetni. A gyakorlati vizsgadíjakat az autósiskola irodájában kell befizetni.

A vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Iskolavezető: Vargáné Horváth Éva Tel: 06 (22) 504-473

Szakfelügyeletet ellátó KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontcíme:

Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12.